(scroll down for the dutch version)

🇬🇧 Although I always think it’s a bit stupid to start on January 1 with your resolutions (if you want to do something, you can do that ‘NOW’ instead of on a specific date), I do like to set goals for the new year.

The past year ‘Kate Feniks’ has emerged and this lady has a lot of plans for the future.

In 2021 I followed Laura Savage’s 12-week GFE Course. Although I have been involved in the world of companionship for quite some time, she has given me a lot of new insights. For me, 2022 will be the year in which I will be integrating  her lessons. You will hardly notice most of these things, but behind the scenes a lot of stuff is happening ;).

Anyway, back to my resolutions… I keep a few resolutions to myself, but the list that I want to share with you is as follows:

In 2022 I want to….

… be more active on twitter (+/- 5 posts per day)
… post a blog at least once a month
… host an incall at least once a month
… plan at least 4 photo shoots
… lose a bit more weight. My first goal is 70 kg
… have a date with myself at least once a month (sauna, movie night, a course, something that makes me happy)
… taking a moment for myself every day (reading, meditation, laying the cards for myself)

In addition to this, I have set some material goals for myself. I still have a wish list for my house, I hope a nice holiday is possible and I want to spend a little more time and money on simply shopping for myself… New clothes, gadgets, shoes, more visits to the hairdresser or a massage etc.

Over the past year I have completely outrun myself here and there. The message that this has to be done differently is presented to me time and again. Maybe it’s time to listen to those signals… Knowing myself, I have to proactively pick days in my calendar which will stay empty. Otherwise my days will be fully planned again.

So… On to the new year, in which I will work more efficiently, you will see more of me, but I will also take more time for myself.

What are your New Year’s resolutions for 2022? I hope one of them is ‘many dates with me’ ;).

So for now… I’m wishing you a lot of fun with loved ones on this last day of the year and I hope to celebrate the new year with you soon!

Lots of love, Kate

🇳🇱 Hoewel ik het altijd een beetje stom vind om op 1 januari met goede voornemens te beginnen (als je iets wilt doen, kan dat ook ‘NU’ in plaats van op een specifieke datum), vind ik het wel altijd leuk om doelen te stellen voor het nieuwe jaar.

Het afgelopen jaar is ‘Kate Feniks’ natuurlijk ontstaan en deze dame heeft heel wat plannen voor de toekomst.

In 2021 heb ik de 12-weekse GFE Course van Laura Savage gevolgd. Hoewel ik al best even meeloop in dit wereldje, heeft zij me toch ontzettend veel nieuwe inzichten gegeven. 2022 wordt voor mij het jaar waarin ik die meer en meer ga toepassen. Van veel dingen zullen jullie weinig tot niks merken, maar achter de schermen gebeurt vanalles ;).

Maar goed, terug naar mijn voornemens… Een aantal voornemens houd ik voor mezelf, maar het lijstje dat ik met jullie wil delen is als volgt:

In 2022 wil ik….

… actiever zijn op twitter (+/- 5 posts per dag)
… minstens 1 x per maand een blog posten
… minstens 1 x per maand een incall hosten
… minstens 4 fotoshoots plannen
… nog wat kilo’s kwijt raken. Mijn eerste doel is 70 kg
… minstens 1 x per maand een date met mezelf hebben (sauna, filmavond, cursus, iets waar ik blij van word)
… dagelijks een moment voor mezelf nemen (lezen, meditatie, de kaart leggen voor mezelf)

Daarnaast heb ik wat doelen voor mezelf gesteld op materieel gebied. Ik heb nog een wensenlijstje voor mijn huis, ik hoop dat er een leuke vakantie mogelijk is en ik wil wat meer tijd en geld besteden aan simpelweg shoppen voor mezelf… Nieuwe kleding, gadgets, schoenen, wat vaker naar de kapper of een massage boeken etc.

Het afgelopen jaar heb ik mezelf hier en daar compleet voorbij gerend. De boodschap dat dat anders moet, krijg ik keer op keer voorgeschoteld. Misschien wordt het eens tijd om daarnaar te luisteren… Mezelf kennende, moet ik dan pro-actief af en toe een kruis in mijn agenda zetten, anders zijn mijn dagen zo weer vol gepland.

Dus… Op naar het nieuwe jaar, waarin ik efficienter ga werken, jullie meer van me gaan zien, maar ik ook meer tijd voor mezelf ga nemen.

Wat zijn jouw goede voornemens voor 2022? Ik hoop dat een ervan is ‘veel dates met Kate’ ;).

Voor nu… Ik wens je veel plezier met dierbare mensen om je heen op deze laatste dag van het jaar en hoop het nieuwe jaar snel met je te vieren!

Veel liefs, Kate

Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *