🇬🇧 My life is mostly back to normal! Thank heavens… But, my schedule is filling up fast! So if you want to book a date, hurry up! Before you know it, your chance is gone.

A date at your location OR a fully arranged date for which I arrange the location is still possible on:

April 12
April 19
April 26

May 3
May 4
May 6
May 9
May 10
May 11
May 12
May 18
May 19
May 20
May 23
May 24
May 25
May 27
May 30
May 31

BOOK NOW

Would you prefer to visit me at an incall location? I’m available in Den Bosch on:

April 28

BOOK NOW

 

🇳🇱 Mijn leven is grotendeels weer normaal! Godzijdank… Maar mijn agenda loopt snel vol! Dus als je een date wilt boeken, haast je dan! Voor je het weet is je kans verkeken.

Een date op jouw locatie OF een volledig verzorgde date waarvoor ik de locatie regel kan nog op:

12 april
19 april
26 april

3 mei
4 mei
6 mei
9 mei
10 mei
11 mei
12 mei
18 mei
19 mei
20 mei
23 mei
24 mei
25 mei
27 mei
30 mei
31 mei

BOEK NU

Wil je liever op visite bij mij? Dan kan dat in januari in Den Bosch op:

28 april

BOEK NU

 

Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

🇬🇧 When I first started sex work, people told me that reviews were incredibly important. When a client who was known to be active on a forum came by, the whole club was in turmoil. I also went the extra mile on such a date and did my very best to please.

Sometimes I received a message from a customer after a date, to tell me he had placed a review. As soon as I could, I was online to read it. But sometimes I honestly wondered if the review that was posted was about me. There were positions discussed that I had never done and things said that would never come out of my mouth. It seemed like I was reading bad erotic fiction in which I definitely didn’t want to be the star. But hey… compliments were a good thing right? This ultimately made money, right?

Well, no… The vast majority of my customers were NOT active on a forum. They came to me after reading my own advertisement, looking at my photos and site and had no idea of ​​the existence of these reviews about me. And the few customers who DID book a date because of such a review, were subsequently disappointed, because the date did not match the fantasy story of the review writer.

In addition, it has happened to me more than once that people put information online that is not even necessarily about the quality of the date, but about me as a person. Some people have only heard of discretion when it comes to themselves. Can you imagine ladies posting personal information about customers online in a public forum? What’s the matter with some men?

That’s why I’m not a fan of the existing review sites. I’d love for you to have your own experience… and if we’re having a good time together, I’d love to have a lot more after that! But let’s keep it our secret, what kind of adventures we have 😉

Will I see you soon for a date?

Love, Kate

🇳🇱 Toen ik net begon met sekswerk, vertelden mensen me dat recensies ontzettend belangrijk waren. Als er een klant langskwam, waarvan bekend was dat hij actief was op een forum, was de hele club in rep en roer. Ook ik deed bij zo’n date net een stapje extra en deed ontzettend mijn best om in de smaak te vallen.

Soms kreeg ik achteraf van zo’n klant een berichtje, dat hij een review online had geplaatst. Zodra ik kon, was ik dan online om hem te lezen. Maar soms vroeg ik me oprecht af of de review die geplaatst was wel over mij ging. Er werden standjes besproken die ik nooit gedaan had en er zouden dingen gezegd zijn die nooit uit mijn mond zouden komen. Het leek of ik slechte erotische fictie aan het lezen was, waarin ik beslist niet de hoofdrol wilde spelen. Maar hey… complimenten waren een goed ding toch? Dit leverde uiteindelijk geld op toch?

Nou, nee… Het overgrote deel van mijn klanten bleek namelijk NIET actief op een forum. Zij kwamen af op mijn eigen advertentie, foto’s en site en hadden geen idee van het bestaan van deze reviews over mij. En de enkele klant die WEL door zo’n review een date boekte, was daarna teleurgesteld, omdat de date niet overeen kwam met het gefantaseerde verhaal van de review-schrijver.

Daarnaast is het me meer dan eens overkomen dat mensen informatie online zetten, die niet eens perse gaat over de kwaliteit van de date, maar over mij als persoon. Van discretie hebben sommige mensen alleen gehoord, als het henzelf betreft. Kun je je voorstellen dat dames persoonlijke informatie over klanten online zouden zetten op een openbaar forum? Wat bezielt sommige mannen toch?

Daarom ben ik geen fan van de bestaande review-sites. Ik heb lieverd dat je je eigen ervaring hebt… en als we het leuk hebben samen, graag nog veel meer daarna! Maar laten we het ons geheimpje houden, wat we samen allemaal doen binnen 4 muren.

Zie ik je snel voor een leuke date?

Liefs, Kate

Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

(scroll down for the dutch version)

🇬🇧 Although I always think it’s a bit stupid to start on January 1 with your resolutions (if you want to do something, you can do that ‘NOW’ instead of on a specific date), I do like to set goals for the new year.

The past year ‘Kate Feniks’ has emerged and this lady has a lot of plans for the future.

In 2021 I followed Laura Savage’s 12-week GFE Course. Although I have been involved in the world of companionship for quite some time, she has given me a lot of new insights. For me, 2022 will be the year in which I will be integrating  her lessons. You will hardly notice most of these things, but behind the scenes a lot of stuff is happening ;).

Anyway, back to my resolutions… I keep a few resolutions to myself, but the list that I want to share with you is as follows:

In 2022 I want to….

… be more active on twitter (+/- 5 posts per day)
… post a blog at least once a month
… host an incall at least once a month
… plan at least 4 photo shoots
… lose a bit more weight. My first goal is 70 kg
… have a date with myself at least once a month (sauna, movie night, a course, something that makes me happy)
… taking a moment for myself every day (reading, meditation, laying the cards for myself)

In addition to this, I have set some material goals for myself. I still have a wish list for my house, I hope a nice holiday is possible and I want to spend a little more time and money on simply shopping for myself… New clothes, gadgets, shoes, more visits to the hairdresser or a massage etc.

Over the past year I have completely outrun myself here and there. The message that this has to be done differently is presented to me time and again. Maybe it’s time to listen to those signals… Knowing myself, I have to proactively pick days in my calendar which will stay empty. Otherwise my days will be fully planned again.

So… On to the new year, in which I will work more efficiently, you will see more of me, but I will also take more time for myself.

What are your New Year’s resolutions for 2022? I hope one of them is ‘many dates with me’ ;).

So for now… I’m wishing you a lot of fun with loved ones on this last day of the year and I hope to celebrate the new year with you soon!

Lots of love, Kate

🇳🇱 Hoewel ik het altijd een beetje stom vind om op 1 januari met goede voornemens te beginnen (als je iets wilt doen, kan dat ook ‘NU’ in plaats van op een specifieke datum), vind ik het wel altijd leuk om doelen te stellen voor het nieuwe jaar.

Het afgelopen jaar is ‘Kate Feniks’ natuurlijk ontstaan en deze dame heeft heel wat plannen voor de toekomst.

In 2021 heb ik de 12-weekse GFE Course van Laura Savage gevolgd. Hoewel ik al best even meeloop in dit wereldje, heeft zij me toch ontzettend veel nieuwe inzichten gegeven. 2022 wordt voor mij het jaar waarin ik die meer en meer ga toepassen. Van veel dingen zullen jullie weinig tot niks merken, maar achter de schermen gebeurt vanalles ;).

Maar goed, terug naar mijn voornemens… Een aantal voornemens houd ik voor mezelf, maar het lijstje dat ik met jullie wil delen is als volgt:

In 2022 wil ik….

… actiever zijn op twitter (+/- 5 posts per dag)
… minstens 1 x per maand een blog posten
… minstens 1 x per maand een incall hosten
… minstens 4 fotoshoots plannen
… nog wat kilo’s kwijt raken. Mijn eerste doel is 70 kg
… minstens 1 x per maand een date met mezelf hebben (sauna, filmavond, cursus, iets waar ik blij van word)
… dagelijks een moment voor mezelf nemen (lezen, meditatie, de kaart leggen voor mezelf)

Daarnaast heb ik wat doelen voor mezelf gesteld op materieel gebied. Ik heb nog een wensenlijstje voor mijn huis, ik hoop dat er een leuke vakantie mogelijk is en ik wil wat meer tijd en geld besteden aan simpelweg shoppen voor mezelf… Nieuwe kleding, gadgets, schoenen, wat vaker naar de kapper of een massage boeken etc.

Het afgelopen jaar heb ik mezelf hier en daar compleet voorbij gerend. De boodschap dat dat anders moet, krijg ik keer op keer voorgeschoteld. Misschien wordt het eens tijd om daarnaar te luisteren… Mezelf kennende, moet ik dan pro-actief af en toe een kruis in mijn agenda zetten, anders zijn mijn dagen zo weer vol gepland.

Dus… Op naar het nieuwe jaar, waarin ik efficienter ga werken, jullie meer van me gaan zien, maar ik ook meer tijd voor mezelf ga nemen.

Wat zijn jouw goede voornemens voor 2022? Ik hoop dat een ervan is ‘veel dates met Kate’ ;).

Voor nu… Ik wens je veel plezier met dierbare mensen om je heen op deze laatste dag van het jaar en hoop het nieuwe jaar snel met je te vieren!

Veel liefs, Kate

Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *